نام پروژه    : فردوس

کارفرما      : آقای مهندس نقوی

کاربری      : مسکونی

متراژ        :    200مترمربع

سال ساخت  : 1397

آدرس        : خیابن آیت الله کاشانی

خدمات       : اجرای کناف