نام پروژه    : دربندسر

آرشیتکت   :  آقای مهندس فرید هاشمی

کاربری      : مسکونی

متراژ        : 800 مترمربع

سال ساخت  : 1399

آدرس        : دربندسر

خدمات       : نظارت عالیه بر اجرا و ارائه خدمات مهندسی سازه ای