نام پروژه    : شهران

کارفرما      : آقای مهندس صفری

آرشیتکت   :  آقای مهندس مقدم

متراژ        : 1700 مترمربع

سال ساخت  : 1398

آدرس        : شهران ، خیابان عسگری

خدمات       : اجرای کناف