نام پروژه    : اسکان

کارفرما      : آقای صفری

آرشیتکت   :  آقای مهندس حمید مبین مقدم

کاربری      : مسکونی

متراژ        : 2500 مترمربع

سال ساخت  : 1399

آدرس        : فلکه اول شهران

خدمات       : اجرای کناف