نام پروژه    : ایران زمین

کارفرما      :  آقای برزگر

آرشیتکت    : مهندس حامد علی محمدی

کاربری      : اداری

متراژ        : کل بنا 750 متر مربع ، متراژ زمین 800 متر مربع

سال بازسازی: 1389 – 1390

آدرس        : شهرک غرب ، خیابان ایران زمین ، خیابان اردیبهشت

خدمات       : بازسازی