نام پروژه    : بخارست

کاربری      : مطب پزشک

متراژ        : 100 مترمربع

سال ساخت  : 1399

آدرس        : بخارست