نام پروژه    : برج اجلاس فرمانیه

کارفرما      : آقای رضائی

آرشیتکت   :  مهندس امید صمیمی

کاربری      : اداری –  تجاری

متراژ        : زمین 870 متر مربع ، کل بنا 10000 مترمربع

20 واحد اداری و یک واحد تجاری 750 متری

سال ساخت  : 1394تا 1397

آدرس        : خیابان فرمانیه ، برج اجلاس

خدمات       : اجرای کامل ، اجرای گچ پاششی