نام پروژه    : تختی

کارفرما      :  آقای ورزیده کار

آرشیتکت    : مهندس حمید مبین مقدم

مهندس فرید هاشمی

کاربری      : مسکونی ویلائی

متراژ        : کل بنا 600 متر مربع

سال بازسازی: 1389-1390

آدرس        : خیابان فرشته ، خیابان آقا بزرگی ، میدان تختی

خدمات       : بازسازی