نام پروژه    : حکمت

کارفرما      : آقای مهندس مدنی

کاربری      : مسکونی

متراژ        :  150 مترمربع

سال ساخت  : 1398

آدرس        : خیابان قیطریه ، خیابان حکمت

خدمات       : ابازسازی ، اجرای کناف