نام پروژه    : زعفرانیه

کارفرما      : آقای زمانی

آرشیتکت    : مهندس فیروز مهتافر

کاربری      : مسکونی

متراژ        : زمین 700 متر مربع ، کل بنا 3000 مترمربع

سال ساخت  : 1387 تا 1390

آدرس        : زعفرانیه ، بلوار بهزادی ، خیابان ماکوئی پور ، بن بست چهار باغ

خدمات       : اجرای کامل