نام پروژه    : آبشار

کارفرما      : آقای ابدطلب و شرکا

آرشیتکت   : مهندس فیروز مهتافر

کاربری      : مسکونی (20 واحد)

متراژ        : مساحت زمین 2800 متر مربع ، کل بنا 12500 متر مربع

سال ساخت  : 1380 تا 1384

آدرس        : خیابان نیاوران ، خیابان کامرانیه ، کوچه ترکاشوند

خدمات       : اجرای کامل