نام پروژه    : پاسدارن

کارفرما      : مهندس مختاری

آرشیتکت   : مهندس شجاع

کاربری      : مسکونی

متراژ        : زمین 600 متر مربع ، کل بنا 2300 مترمربع

سال ساخت  : 1386 تا 1388

آدرس        : پاسداران ، بوستان هشتم

خدمات       : اجرای کامل