نام پروژه    : ساختمان پزشک

کارفرما      : آقای مهندس مدنی

کاربری      : مسکونی

متراژ        : 300  مترمربع

سال ساخت  : 1398

آدرس        : خیابان اندرزگو ، خیابان براتی

خدمات       : بازسازی ، اجرای کناف