نام پروژه    : گیشا

کارفرما      : آقای صادقی

کاربری      : مسکونی

متراژ        : 1500 مترمربع

سال ساخت  : 1399

آدرس        : خیابان گیشا

خدمات       :  اجرای گچ پاششی