نام پروژه    : ظفر

کارفرما      : آقای مهندس ذاکری

آرشیتکت   :  آقای مهندس حمید مبین مقدم

کاربری      : مسکونی

متراژ        :  2300 مترمربع

15  واحد مسکونی

سال ساخت  : 1395

آدرس        : خیابان ظفر ، خیابان شهر ساز

خدمات       : اجرای کناف