نام پروژه    : پارک وی

کارفرما      : آقای معصوم زاده

آرشیتکت   :  آقای مهندس مهتافر

کاربری      : اداری –  تجاری

متراژ        : 5000 مترمربع

سال ساخت  : 1399

آدرس        : چهار راه پارک وی

خدمات       : اجرای کناف